Uz sakumu
   Skatities video  

 

 

Tehniskais raksturojums:

VIC ar elektrisko pastiprinajumu. 21 atrumu-Shimano atruma parslcga svira. 3 diski, 7 aizmugures atrumi.

Iedarbina?ana ar pedali.

 

 

Ramis:

Pielagojams abiem dzimumiem. Hi-ten tcrauds, metaliska epoksida krasa. Centrala piekare regulcjama ar stingru rokturi.

 

Riepas:

26 collas (diametrs560 mm) x 1,95. Jauktas linijas (asfaltam-zemei).

 

Riteoa stipas:

Triszaru stieoi. Oglekia ?iiedra

 

Gaisa kameras:

Neplisto?as ar pa?limcjo?u sistcmu.

 

Dak?a:

Teleskopiska (izvelkama).

Priek?cjas bremzes:

160 mm mehanisks disks.

Aizmugures bremzes:

180 mm mehanisks disks.

Maksimala kravnesiba:

aptuveni 100 kg.

Svars bez kravas:

25,9 kg.

Nobraucamais attalums ar elektrisko pastiprinataju:

40 lidz 70 km atkariba no ceia seguma un pielikta spcka.

Priek?cjas ugunis:

Mirgojo?as violetas LEDS ksenona tipa.Darbojas ar bateriju.

 

Aizmugures gaisma:

LEDS mirgojo?as. Darbojas ar bateriju.

Pretaizdzi?ana:

Savienojums ar aizmugures diska bloic?anu.Elektromotors:

Jauda:

250 Wati Aizmugures riteoa sajugs.

Veids:

Jaunakas paaudzes, bez apkopes.

Maksimalais atrums:

25 km/h.

Akumulators:

Svina gels, bez apkopes, garantija 6.mcne?i.

Spiediens:

36 volti( 3 elementi 12 voltu).

Kapacitate:

12 Ampcri/h.

Uzladc?anas ilgums:

Pilniba 6 stundas. Iespcjama daicja parladc?ana. Hromcts izladc?anas raditajs uz stures, retro apgaismots.

Masa:

13,1 kg.

Ladctaja aprikojums:

220Volti/50 Herci Automatiska elektroniska uzladc?anas vadiba Uzladc?anu beidzot, redzams signals.

Patcrio? parladcjot:

Mazak par 0.5 kwh.Papildus paredzctie aksesuari:

Pardod komplekta vai atsevi?ii:

Priek?cjais un aizmugures dubiu sargs ar aluminija apvalku
(aizmugurc piestiprinams aizslcdzams koferis).CENA: 1050LVL / 1500EUR (tai skaita PVN)